نام و نام خانوادگی: سلیمه جوادی نژاد

پست سازمانی :   

 سمت : مسئول واحد استخدام دانشگاه

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

تلفن:   33441021 – 023           داخلی 2020       پست الکترونیک : 

 

واحد استخدام:

واحد استخدام زیر مجموعه اداره تامین و توزیع نیروی انسانی تحت نظر مدیریت منابع انسانی می باشد. وظیفه سازمانی این واحد جذب و بکارگیری نیروی مورد نیاز دانشگاه از طریق برگزاری آزمونهای استخدامی یا فراخوان و مصاحبه تخصصی می باشد. که این امر با هماهنگی سایر واحدها و ارگانها از قبیل مدیریت هسته گزینش دانشگاه ، مدیریت حراست دانشگاه ، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و واحدهای تابعه ، استانداری تحقق می یابد.

با توجه به فراوانی عرضه نیروی کار در سطح جامعه و تقاضاهای فراوان جویندگان کار برای استخدام در دانشگاه این واحد وظیفه انتخاب و استخدام بهترین افراد را از خیل متقاضیان عهده دار می باشد. لذا به منظور تحقق این هدف لازم است،  فرآیندهایی طراحی شود تا این بهینه گزینی محقق گردد. به همین منظور این واحد در چارت سازمانی دانشگاه در قسمت ستادی پیش بینی گردیده تا بتواند به اهداف تبیین شده جامه عمل بپوشاند. بخش اعظم توان این واحد بر روی این امر قرار گرفته که سیستم عملیات سازمانی کنونی را از حالت دستی به الکترونیکی ارتقاء دهد تا ضمن کاهش سطح مراجعات و گردش عملیات غیر ضروری گامی در جهت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بهتر به آنان بردارد.

حوزه فعالیت:

 • فرایند آزمون های استخدامی (پیمانی – قراردادی)

اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اعم از وزارت متبوع ویا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.

تشکیل جلسه کمیته استخدام وتصمیم گیری در خصوص تعداد مجوزها و تقسیم مجوز بین معاونتها با توجه به نیروهای خروجی.

مکاتبه با معاونتها ، جمع آوری نیازها. 

تشکیل جلسه با مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری جهت اختصاص ردیف سازمانی (تنظیم فرم شغل و شاغل).

تشکیل جلسه کمیته استخدام در خصوص تاریخ برگزاری آزمون.

تنظیم آگهی استخدام  وهماهنگی با عوامل اجرایی وروابط عمومی.

ثبت نام داوطلبین جهت شرکت در آزمون.

هماهنگی با حراست در خصوص تهیه و طراحی سوالات آزمون در کلیه رشته های شغلی.

 برگزاری آزمون.

بررسی مدارک داوطلبین پذیرفته شده به میزان 3 برابر ظرفیت.

هماهنگی جهت برگزاری مصاحبه  تخصصی وکار عملی.

اعلام  نتایج نهایی ومعرفی پذیرفته شدگان به میزان یک و نیم برابر  به هسته گزینش.  

بررسی شکایات داوطلبین و تهیه پاسخ مناسب طبق قوانین و مقررات

انجام معاینات بدو استخدام (عدم سوء پیشینه ، آزمایش، طب کار).

معرفی به حراست.

اخذ تعهد محضری.

صدور ابلاغ / معرفی به شرکت.

بررسی حکم استخدام پیمانی / قراردادی.

اعلام مانده مجوزهای آزمون به وزارت.

 • جذب نیروی شرکتی از طریق آزمون (کمک پرستار ، خدمه،  ...)
 • جذب نیروی شرکتی از طریق شرکتهای طرف قرارداد با دانشگاه  (معرفی به گزینش و حراست و اخذ تاییدیه های لازم ، معرفی به شرکت )
 • دریافت کلیه قراردادها در واحدهای تابعه در صورت دخیل بودن نیروی انسانی معرفی به گزینش و حراست
 • مکاتبات مربوط به نیروهایی که به عنوان پزشک خانواده جذب می شوند  (ابلاغ ، معرفی به حراست و گزینش، بررسی احکام پزشک خانواده ، تمدید قرارداد )
 • تعیین تکلیف نیروهای قراردادی تبصره  3 و 4 ( قرارداد کارمعین وقرارداد کارگری ) با توجه به سن کارکنان درخصوص افرادی که فاقد توانایی جهت ادامه خدمت می باشند .
 • تامین نیرو (خرید خدمات گروه پرستاری) ازطریق شرکت رفاه  وچگونگی انعقاد قرارداد
 • انجام کلیه امور مربوط به آزمونهایی که توسط سازمان سنجش کل کشور به آدرس  http://sangesh.org  برگزار  و سایر مراحل توسط دانشگاه اجرا می گردد.
 • عضویت درکمیته ارزیابی نیروهای پیمانی و قراردادی  تبصره 3 و 4 در دانشگاه  وحضور فعال در کلیه جلسات
 • انجام مکاتبات محرمانه
 • پاسخگویی به کلیه  درخواستهای همکاری با دانشگاه
 • تهیه پاسخ شکایات سامد در خصوص تبدیل وضع از شرکتی به قراردادی / قراردادی به پیمانی
 •  مسئول  و پشتیبان سامانه نیروهای شرکتی به آدرس: http://hrcompany.behdasht.gov.ir

پیگیری بارگذاری فایل بیمه توسط شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه درهرماه  درکلیه  واحدهای تابعه

ثبت نام نیروهای شرکتی در سامانه و اخذ کد رهگیری

اخذ گزارشهای مربوط به نیروهای شرکتی

 کنترل شاغل و غیر شاغل نمودن نیروها در سامانه

معرفی به گزینش در سامانه و معرفی به حراست در سامانه –  تایید توسط مدیر منابع انسانی در سامانه شرکتی

 تاییدیه گزینش و ارسال به واحدهای تابعه

اخذ شناسه جهت  نیروهای قراردادی تبصره 3 و 4 نیروهای ستادی و سایر واحدهای تابعه

پیگیری اطلاعات اعضاء هیات علمی وغیر هیات علمی در خصوص ثبت شرکتها 

بارگذاری گزارشات سالانه  و درج در سامانه  کارمند ایران

اخذ شماره مستخدم نیروهای پیمانی

پیگیری تایید شناسه ها  توسط مدیر منابع انسانی  وهماهنگی با کارشناسان مالی در صورت تایید شناسه قراردادیها

اخذ شماره مستخدم اشتباه در زمان بازنشستگی

درج اسامی داوطلبین پس از برگزاری هر آزمون (استخدامی قراردادی – پیمانی) در سامانه مذکور به منظور پیگیری  واخذ مجوزها ی بعدی

 • ارسال گزارش به صورت ماهانه و بارگذاری در سامانه http://hop.behdasht.gov.ir  3 برنامه (فعالیت)
 •  عضو کمیته مشورتی ایثارگران دانشگاه با توجه به ابلاغ ریاست محترم دانشگاه
 • سرپرست تیم ورزشی والیبال خواهران دانشگاه
 • همکاری در خصوص معادل ساز نمودن اطلاعات برنامه پرسنلی آذرخش با مهندسین دانشگاه
 • پاسخگویی به ارباب رجوع در کلیه حیطه های مربوطه