نام و نام خانوادگی:خانم بتول لاجوردی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شرح وظایف:
 • مطالعه و بررسی مستمر ساختار تشکیلاتی بمنظور بهبود ساختار دانشگاه
 • برنامه ریزی در جهت تحول در ساختارهای تشکیلاتی دانشگاه
 • ارزیابی وضعیت کنونی ساختار هر فعالیت و تناسب آن با نیازهای فعالیت
 • طراحی الگوهای ساختاری فعالیت ها متناسب با نیازهای تشکیلاتی فرآیندهای اصلاح شده
 • برنامه ریزی در جهت منطقی نمودن با تأکید بر کوچک سازی ابعاد سازمانی دانشگاه
 • همکاری در تعیین واگذاری فعالیت هائی که انجام آن در سایر بخشها امکان پذیر باشد به منظور کاهش تصدی گری دولت
 • همکاری در تدوین استانداردها و فرم های مربوط به واگذاری یا خرید انواع خدمات از بخش غیردولتی
 • تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه
 • اقدام و نظارت بر تخصیص پست های سازمانی به افراد
 • تأیید ردیف­های سازمانی به منظور انتقال، استخدام، ارتقاء گروه (عادی، امتیازی، تشویقی، مديران و ...)، انتصاب، تغيير عنوان و ...
 • ارائه راه حل و پیشنهادات سازمانی به مسئولین دانشگاه
 • اعلام نظر سازمانی در کمیته های انتقالات، استخدام و ...
 • بررسی درخواست­های تشکیلاتی حوزه ستادی، مراکز آموزشی درمانی، دانشکده ها، بیمارستانها، مراکز تحقیقاتی، شبکه ها و مراکز بهداشت شهرستان­ها و واحدهاي زيرمجموعه آنها.
 • نظارت بر تنظیم صحیح تشکیلات پیشنهادی واحدهای ذیربط.