نام و نام خانوادگی: محمدرضا نیکروش

شماره تماس: (2290) 33441022 - 023

شرح وظایف:

·         هماهنگی با خودروهای درون شهری و برون شهری جهت اعزام پرسنل ستادی

·         نظارت بر انجام ایاب و ذهاب پرسنل از جهت سرویس کارمندی (مینی بوس)

·         ظارت بر حسن انجام کار رانندگان درون شهری و برون شهری

·         پیگیری امور مربوط به بیمه وسائط نقلیه قبل از انقضاء  تاریخ اعتبار بیمه نامه ها

·         پاکیزه نگه داشتن خودرو تحویلی و انجام تعمیرات ساده و تعویض بعضی از قطعات یدکی

·         اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از بروز حوادث احتمالی

·         ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفاتر مربوطه و تهیه گزارش لازم جهت اخذ تنخواه گردان بنزین

·         انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق