نام و نام خانوادگی: حمید ارسطو

شماره تماس: (داخلی 2067) 33441022 - 023

شرح وظایف:

·         مطالعه مستمر قوانین و مقررات و دستوالعمل های ابلاغی از سوی مقامات ذیصلاح در خصوص معاملات دولتی

·         نظارت مستقیم بر نحوه عملکرد کارپردازان و مامورین خرید

·         نظارت بر نحوه تنظیم اسناد کارپردازان و بازبینی اسناد تنظیم شده به لحاظ تکمیل بودن مدارک مورد لزوم در اجرای آئین نامه معاملات دولتی و قبض انبار، استعلام بهاء و مجوز و غیره و تایید آن

·         نظارت مداوم به میزان موجودی صندوق کارپردازی از نظر اسناد موجود و کنترل تنخواه گردان

·         دراختیار قرار دادن تنخواه به کارپردازان به میزان لازم جهت خرید اجناس درخواستی

·         درخواست تنخواه گردان از واحد امور مالی در صورت لزوم

·         اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راه کارهای مناسب جهت پیشرفت و بالا رفتن راندمان کار

·         نظارت در امر تهیه و تامین نیازمندی های واحدهای تابعه دانشگاه

·         تایید درخواست های واحدها و ارجاع آن به کارپردازان و دستور خرید آن پس از کسب مجوز و تامین اعتبار

·         نظارت بر گزارش های استعلام کارپردازان در خصوص خرید اجناس مورد نیاز با توجه به قیمت کالاها در بازار و تایید آن

·         رسیدگی به اوراق و پیش فاکتورهای ارائه شده توسط کارپردازان به جهت خرید کالا ضمن رعایت آیین نامه معاملات دولتی

·         شرکت در جلسات مناقصه، مزایده در خصوص خرید ها و معاملات متوسط و کلان

·         ارائه پیشنهادات لازم در خصوص کالاهایی که دستخوش نوسان قیمت در بازار می باشد

·         تهیه گزارشات لازم و ارسال آن به مقامات مافوق به صورت موردی، ماهانه و سالانه در صورت نیاز

·         انجام مکاتبات لازم در زمینه خرید کالای مورد نیاز واحدها در صورت لزوم

·         انجام سایر امور محوله مربوطه طبق دستور مقام مافوق