نام و نام خانوادگی: غلامرضا احمدی نسب

شماره تماس: (2018) 33441022 - 023

 

شرح وظایف:

·         مطالعه قوانین و مقررات مربوط به کارکنان و نظارت بر اجرای دقیق بر اساس قوانین و مقررات جاری

·         برگزاری جلسات در خصوص امور رفاهی کارکنان و ارائه پیشنهادات مفید و منطقی

·         شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

·         پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام در مورد تامین نیازهای مربوط

·         تهیه گزارشات لازم انجام امور مربوطه به تعاون، بیمه و رفاه کارکنان

·         بررسی روش های مناسب و ساده کردن مراحل انجام کار بطریق حذف مراحل زاید فرآیند، کنترل فرم ها و تهیه فرم های جدید

·         همکاری در ایجاد هماهنگی برنامه های رفاهی، تفریحی و ورزشی کارکنان بمنظور هرچه مفید تر کردن آن ها

·         معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر یا به مراکز تفریحی و زیارتی

·         پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری جهت رفع مشکلات اداری

·         فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان دانشگاه در حدود مقررات و با در نظر گرفتن امکانات مالی و اعطای وام های ضروری

·         صدور معرفی نامه جهت استفاده کارکنان از مراکز اقامتی

·         تهیه دستورکار و تنظیم صورتجلسه و دستورالعمل های لازم

·         اخذ مدارک دانش آموزان ممتار (فرزندان پرسنل) و ارسال آن به واحد امور مالی جهت بهرمندی کارکنان از مزایای مربوطه

·         توزیع بلیط و معرفی نامه مرازک دارای تخفیف جهت استفاده کارکنان

·         تهیه و توزیع بن های سبد کالای رمضان به کارکنان

·         اجرای خط مش تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

·         تهیه گزارشات و آمار و دستورالعمل های لازم به رعایت قوانین و مقررات مربوطه

·         انجام سایر امور اداری طبق دستور مقام مافوق