نام و نام خانوادگی:فاطمه تیموری
پست: کارشناس مسئول 
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت صنعتی

شرح وظایف:

 • بررسی و بهبود مستمر کلیه فرایندها، نظام ها، سیستم­های اجرایی دانشگاه
 • شناسایی سیستم‌ها و روش‌های نوین سازمانی مرتبط با فعالیت‌های دانشگاه و نظارت بر پیاده‌سازی و اجراي صحيح آن
 • کنترل و ارزیابی پیشنویس بخش­نامه­ها، آئین نامه­ها، دستورالعمل های کلیه واحدهای دانشگاه با مشارکت کارشناسان واحد مربوط
 • زمینه‌سازی و پیاده‌سازی نظام‌های تعالی سازمانی، توسعه بهره‌وری، نظام آراستگی و مدیریت کیفیت(EFQM ، VOC، QFD ، ISO،  ۵S، اعتبار بخشی بیمارستانی و ...) در دانشگاه
 • بررسی وتجزیه و تحلیل سازمان به منظور ایجاد ساختار متناسب با نیازهای سازمان
 • تعیین مشخصات و استانداردهای تجهیزات اداری
 • بررسی روش­های تخصیص جا و مکان به منظور تامین فضای فیزیکی مفید برای کارکنان
 • استقرار و پیاده کردن سیستم­های جدید در دانشگاه
 • فعالیت در حوزه تحقیق و توسعه و انجام امور اجرائی کمیته مربوط
 • تجزیه و تحلیل شغل، سنجش لیاقت و شایستگی افراد، تهیه شرح شغل و شرح وظایف
 • همکاری و مشارکت در مکانیزاسیون کلیه روش‌های انجام کار
 • انجام کلیه امور مربوط به مجله مهندسی فرایندها
 • عارضه یابی،  بازنگری، ساماندهی و مهندسی مجدد  فرآیندهای کاری در دانشگاه
 • نظارت و کنترل و  بروزرسانی بانک اطلاعاتی مدیران و پاسخ  به استعلامات واحدها
 • فرهنگ سازی در کلیه سطوح سازمانی و حصول اطمینان از ترویج آگاهی نسبت به سیستم­ها و روش­ها
 • نظارت و پایش مستمر،  از اجرای صحیح  فرایندهای سازمانی دانشگاه