مدير نوسازي و تحول اداري

 

نام و نام خانوادگی: حسن ادهم

پست سازمانی: مدیرتوسعه سازمان و تحول اداری

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حقوق

وظایف محوله:

 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت های معاونت توسعه بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه
 • برنامه ریزی برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری ، توسعه و ترویج مفاهیم تحول در دانشگاه
 • برنامه ریزی و استقرار نظام پیشنهادها جهت بهره برداری از نظرات کارکنان و مردم در بهبود ارائه خدمات
 • .برنامه ریزی، اجرا و پایش برای نهادینه کردن نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه
 • استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاه
 • مطالعه و بازنگری و بهبود اصلاح ساختار ، شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی با هماهنگی واحدهای تابعه
 • تلاش در جهت ارتقاء بهره­­وری، کارآیی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.
 • نظارت و بررسی موارد انتصاب و تغییر عنوان ، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان شاغل در قالب کمیته های مهندسی مشاغل دانشگاه
 • مهندسی مجدد ، تحلیل و طراحی سیستم ها و روش های انجام کار با هماهنگی و همکاری واحد های مرتبط
 • برنامه­ریزی و اقدام لازم برای اجرای صحیح ضوابط انتخاب ، انتصاب و تغییر مدیران در قالب کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه های مرتبط مانند آئین­نامه اجرایی تشکیلات، طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب و تغيير مديران در دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح احکام کارگزینی مرتبط با تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
 • نظارت بر بکارگیری نیروی انسانی در واحد های ستادی و اجرایی دانشگاه مطابق پست های مربوط
 • تهیه گزارش­های اداری عملکرد جهت انعکاس به مسئولین مافوق
 • پیگیری برنامه­ریزی جهت استقرار نظام ها و سبک های نوین مدیریت برای انجام کارآمد ماموريت ها و وظايف اصلي
 • انجام مطالعات مستمر در خصوص طراحی شغل ، تجزیه و تحلیل شغل و شرایط احراز شغل
 • مطالعه و استقرار نظام­ها و سبک­های مدیریتی در راستای بهبود مدیریت
 • انجام امور دبیرخانه­ای شوراها و کمیسیون­های تحول اداری حسب مورد
 • تدوین و اجرای برنامه­های فرهنگ­سازی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق تحول اداری
 • همکاری، پیگیری و نظارت بر برنامه­های تحول اداری
 • ارایه گزارش ادواری عملکرد تحول اداری به دبیرخانه شورای تحول اداری دانشگاه
 • شرکت در سمینارها، کنگره­ها و همایش­ها حسب دستور مقامات مافوق
 • انجام سایر امور مربوط حسب دستور مقام مافوق

تلفن دفتر مدیریت: 023-33441022 داخلی2028