شرح وظایف گروه تحول اداری

 

 • برنامه­ ریزی برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری، توسعه و ترویج مفاهیم تحول اداری و برنامه­ ریزي جامع به­ منظور ايجاد عزم و باور براي تحول و دگرگوني در ابعاد مديريتي دانشگاه و واحدهاي تابعه
 • بستر سازی، توانمندسازی و ایجاد فضای ترغیبی مناسب در واحدهای تابعه استان برای تحقق عملی امر تحول اداری مرتبط با وظايف دانشگاه و اهداف وزارت متبوعه.
 • تعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به­ منظور هماهنگی و اجرای برنامه­ های اصلاح نظام اداری در دانشگاه و واحدهای تابعه.
 • اهتمام در راه اندازی کمیته ­های تحول اداری در واحدهای تابعه در راستای برنامه­های اصلاح نظام اداری.
 • نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و بخش­نامه­ هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذيربط رسيده و ابلاغ گرديده است.
 • پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته ­های تحول اداری دانشگاه.
 • هدایت و نظارت بر فعالیت­ کمیته­ های تحول اداری واحدهای وابسته و تابعه و ارائه آن به مراجع ذیربط.
 • مشارکت و نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی سالیانه دانشگاه بر اساس برنامه استراتژیک.
 • پایش مستمر اجرای برنامه­ های عملیاتی از طریق نرم افزار مربوط.
 • برنامه ریزی برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعین دانشگاه.
 • شرکت فعال در دوره­های مهارتی و آموزشی جهت ارتقاء توانمندی­های شغلی.
 • تهیه گزارش ادواری از روند اجرای برنامه­ های تحول اداری و ارائه آن به مراجع ذیربط.
 • برنامه ­ریزی و استقرار نظام بررسی و پذیرش پیشنهادات جهت بهره­ برداری از نظرات کارکنان و مردم در بهبود ارائه خدمت.
 • نظارت بر پیاده سازی برنامه­های اصلاح نظام اداری در دانشگاه، مقایسه نتایج ارزیابی عملکرد براساس شاخص­های معاونت توسعه و تحلیل دوره­اي آن وارائه گزارش به مقام­هاي ذيصلاح.