بخشنامه ساختار
اصلاحیه شناسنامه شغل بهورز
کسر اقساط مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه
بازنگری لغو تداوم طرح نیروی انسانی
فوق العاده ایثارگری رزمندگان دارای مدت کمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه
شرایط اعطای ماموریت آموزشی مربیان
دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه سال 1399
مرخصي زايمان کارکنان که سرپرست کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست
مرخصی زایمان ضریب k
دستور العمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان آزمایشی به رسمی
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی
دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی استعلاجی و مراقیت شیردهی
فرایند تبدیل وضع
فرم تبديل وضع از پيماني  به رسمي آزمايشي
فرم تبديل وضع كارمندان رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
اصلاح مواد 97و98 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی
اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
برخی از قوانین رسیدگی به تخلفات اداری
آیین نامه اداری و استخدامی هیئت علمی
آیین نامه اداری و استخدامی غیر هیئت علمی
بهره مندی فرزندان شاهد از سنوات ارفاقی
دستورالعمل کسر ساعات کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری به همراه تعهدنامه
شرایط استفاده از مزایای آیین نامه نخبگی و استعداد برتر