كميته بهره وري نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

.

كميته بهره وري نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

 كميته بهره وري نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز يكشنبه بیست و پنجم خرداد ماه سال جاری، كميته بهره وري نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با حضور كليه اعضاء اين كميته در محل دفتر معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي دانشگاه تشكيل گرديد.

از اهم موضوعات مورد بحث در اين جلسه بازنشستگي نيروهاي قراردادكار معين و كارگري كه حائز شرايط بازنشستگي مي باشند، و همچنين در خصوص جابجايي نيروها بنا به ضرورت امر، تبادل نظر و تصميم گيري های لازم اتخاذ گرديد.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

تصاویر

كميته بهره وري نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان كميته بهره وري نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان كميته بهره وري نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *