جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه برگزار شد

.

جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه برگزار شد

 جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، دومين جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در سال 1399، در روز سه شنبه 21 مرداد ماه سال جاری در سالن امام جواد(ع) ستاد مركزي دانشگاه برگزار گرديد.

دكتر پهلوان معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه و مسئول بسته اعتبار بخشي موسسات و بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان در كلان منطقه يك كشور پس از بيان اهميت اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در ارتقاء دانشگاه، به بيان فعاليت هاي انجام شده در اين حيطه و راي هاي مكتسبه پرداخت.

دكتر پهلوان  توضيحات مبسوطي در راستای استانداردهاي اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستاني، شاخص ها و فرآيندها و الزامات مربوطه ارائه و بر انجام فرآيندهاي مرتبط با اعتبار بخشي در دانشكده ها و بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه به صورت مستمر تاكيد نمود.

کلمات کلیدی
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

تصاویر

جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه جلسه اعتبار بخشي موسسه اي و بيمارستان هاي آموزشي در دانشگاه

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *